Día dos Humidais: faite protagonista da súa conservación!

O 2 de febreiro celébrase o día dos Humidais, comemorando a convención celebrada en 1971 na cidade de Ramsar, na que varios países asinaron un documento en prol da conservación dos Humidais para manter a súa biodiversidade e seguir aproveitando os beneficios ecosistémicos que nos ofrecen.

Dende aquel entón, téñense dado pasos adiante mais tamén atrás na conservación destes valiosos ecosistemas. No Estado existen hoxe en día 74 Humidais protexidos baixo esta figura que cubren 303.090 hectáreas. Galiza conta con 5 destes humidais Ramsar: Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira; Rías de Ortigueira e Ladrido; Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo; Lagoa e areal de Valdoviño; Ría do Eo.